Verksamheten

 

Agnes advokatbyrå är specialiserad på miljö- och vattenrätt.

 

Våra uppdrag inkluderar bland annat tillståndsprövning av vattenverksamheter, såsom vattenkraftverk, byggande och muddring i vattenområden, vattenbortledning samt markavvattning. Vi arbetar även med tillståndsprövning av miljöfarliga verksamheter, som industriella anläggningar, täkter, vindkraftverk m m, och därmed tillhörande frågor. 

 

Verksamheten omfattar även frågor rörande ansvar för förorenad mark, avfalls- och kemikaliehantering, VA-lagstiftningen samt art- och områdesskydd. Vi har även stor erfarenhet av att arbeta med miljöutredningar i samband med köp och försäljning av företag och fastigheter.

Agnes Larfeldt utnämndes av Chambers Legal 2020 som en av de ledande miljörättsadvokaterna i Sverige. 

På Agnes advokatbyrå strävar vi efter att minimera verksamhetens klimat- och miljöpåverkan och att bedriva vår verksamhet så klimatsmart och fossilfritt som möjligt. Utsläpp av växthusgaser som vi inte kan undvika klimatkompenserar vi genom partnerskap med Vi-skogen.

 

 

 

Agnes och Kajsa
Agnes och Kajsa

press to zoom
2
2

press to zoom
6
6

press to zoom
Agnes och Kajsa
Agnes och Kajsa

press to zoom
1/6
Logotyp_klimatkompensation_2018.png